Céghírnök.hu

Csőke Andrea: Zálogjog és engedményezés a felszámolási eljárásban – esetek a Kúria döntéseiből (Céghírnök, 2016/8., 7-11. o.)

2016. szeptember 12.
Két rendkívül érdekes, és feltételezhetően következményeiben jelentős határozatot hozott a közelmúltban a Kúria. Az egyik azzal foglalkozott, hogy a jövőbeni követelésen alapított zálogjoggal biztosított hitelezői igény esetén a felszámolás tartama alatt...
tovább...

Juhász László: A bíróságok szerepe a magáncsőd-eljárásban II. (Céghírnök, 2016/7., 5-6. o.)

2016. július 6.
Ki minősül félnek az eljárásban?
A bírósági adósságrendezési eljárásban félnek minősül az adós, az adóstárs, a hitelező, a családi vagyonfelügyelő, a Családi Csődvédelmi Szolgálat, valamint az adósságrendezési eljárásban kötelezettséget vállaló egyéb kötelezett.
tovább...

Juhász László: A bíróságok szerepe a magáncsőd-eljárásban I. (Céghírnö, 2016/., 7-9. o.)

2016. június 3.
2015. szeptember 1-jén lépett hatályba a természetes személyek adósságrendezési eljárásáról szóló 2015. évi CV. törvény („Are tv.”), amely régi hiányt pótolva megkísérli a természetes személyek eladósodásából adódó helyzeteket kezelni.
tovább...

A bíróságok gyakorlatából (Céghírnök, 2016/5., 10-11. o.)

2016. május 19.
Vezető tisztségviselő eltiltásának mellőzése
Az elsőfokú bíróság a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2014. április 7-én előterjesztett bejelentése alapján hivatalból folyatott törvényességi felügyeleti eljárásban 2014. április 14-én a 2006. évi V. törvény (Ctv.) 84. § (2) bekezdése és 87. § (2) bekezdése alapján meghozott, ...
tovább...

Juhász László: A kifogás és a közbenső mérleg szerepe a felszámolási eljárásban (Céghírnök, 2016/4., 4-7. o.)

2016. április 5.
A FOE őszi tanácskozásán az egyik résztvevő egy olyan kérdést tett fel, amely a szokásosnál jobban megragadta a figyelmemet, s miután írásban is megkaptam a kérdéseket, megpróbáltam választ keresni rá. Ezt a választ vagy inkább válaszkísérletet próbálom most röviden összefoglalni.
tovább...