Céghírnök.hu

Cégügyekben kérdezne?

Kattintson ide

LEGUTÓBBI KÉRDÉSEK

Céghírnök kérdés és válasz 2018.4.
Tekintettel a Ptk. 3:114. §-ában leírtakra a közjegyző "hivatalból" rendszeresen észleli, hogy az ügyvezető megbízatása annak ellenére lejárt, hogy az határozatlan idejű volt és a cégnyilvántartásban, a társasági szerződésben is így van feltüntetve.
Az új Ptk. szabályozása kogens vagy diszpozitív?

Kíváncsi Ön is a válaszra?

Válasz megtekintése
Céghírnök kérdés és válasz 2018.3.
Azzal a kéréssel fordulok Önökhöz, hogy szíveskedjen tájékoztatást adni arról, hogy lehetőség van-e az alábbi módon kitölteni a többszemélyes korlátolt felelősségű társaság szerződésminta felhasználásával készülő társasági szerződésének 11.4. pontját:
A 8.2. pont szerint az üzletrész a tagok törzsbetétjéhez igazodik, azonban a tagok üzletrészének mértékétől eltérő nagyságú szavazatszám és szavazati arány kerül feltüntetésre a 11.4. pontban „az eg...

Kíváncsi Ön is a válaszra?

Válasz megtekintése
Céghírnök kérdés és válasz 2018.2.
A több tagból álló kft. társasági szerződése a törzstőke új törzsbetétek teljesítésével történő felemelésének szabályozásánál - a Ptk. ehhez kapcsolódó diszpozitív rendelkezéseitől nagyrészt eltérően - kimondhatja-e, hogy
- a tagok elsőbbségi jog gyakorlására nem jogosultak;
- a tagok csak a taggyűlési határozat meghozataláig jogosultak bejelenteni a törzstőke-emelésében való törzsbetétarányos vagy attól eltérő mértékű részvételi szándékukat;
- a...

Kíváncsi Ön is a válaszra?

Válasz megtekintése

Munkája során rendszeresen alkalmazza a Cégtörvényt, és időnként nem talál választ a szakmai kérdéseire?

Gyakran hívogatja a cégbíróságokat, de sokszor sikertelenül?

Fizessen elő a Céghírnökre, és nem csak a folyóiratot fogja kézhez kapni, hanem ezen az oldalon havonta egy szakmai kérdést fel is tehet a tanácsadóinknak! A kérdésére 48 órán belül választ kap.

Ha alaposan fel akar készülni a hamarosan megszülető új Cégtörvényre, úgy feltétlenül az előfizetőink között a helye!

A ceghirnok.hu weboldalt a Cégbírák és Gazdasági Bírák Országos Egyesülete, valamint a HVG-ORAC Kiadó közösen hozták létre abból a célból, hogy lehetőséget biztosítsanak a Céghírnök előfizetőinek, hogy kérdéseket tehessenek fel cég- és társasági jogi témákban a folyóirat tanácsadóinak.


CÉGHÍRNÖK TALLÓZÓ

Csőke Andrea: Zálogjog és engedményezés a felszámolási eljárásban – esetek a Kúria döntéseiből (Céghírnök, 2016/8., 7-11. o.)

2016. 09. 12.

Két rendkívül érdekes, és feltételezhetően következményeiben jelentős határozatot hozott a közelmúltban a Kúria. Az egyik azzal foglalkozott, hogy a jövőbeni követelésen alapított zálogjoggal biztosított hitelezői igény esetén a felszámolás tartama alatt...

Bővebben

Juhász László: A bíróságok szerepe a magáncsőd-eljárásban II. (Céghírnök, 2016/7., 5-6. o.)

2016. 07. 06.

Ki minősül félnek az eljárásban?
A bírósági adósságrendezési eljárásban félnek minősül az adós, az adóstárs, a hitelező, a családi vagyonfelügyelő, a Családi Csődvédelmi Szolgálat, valamint az adósságrendezési eljárásban kötelezettséget vállaló egyéb kötelezett.

Bővebben

Juhász László: A bíróságok szerepe a magáncsőd-eljárásban I. (Céghírnö, 2016/., 7-9. o.)

2016. 06. 03.

2015. szeptember 1-jén lépett hatályba a természetes személyek adósságrendezési eljárásáról szóló 2015. évi CV. törvény („Are tv.”), amely régi hiányt pótolva megkísérli a természetes személyek eladósodásából adódó helyzeteket kezelni.

Bővebben