Céghírnök.hu

Cégügyekben kérdezne?

Kattintson ide

LEGUTÓBBI KÉRDÉSEK

Céghírnök kérdés és válasz 2018.13.
Arra az esetre, ha Kkt. átalakul Bt-vé, az alábbi kérdésekben kérem állásfoglalásukat:
- a 2013. évi CLXXVI. törvény (Átaltv.) rendelkezéseit szükséges alkalmazni?
- ehhez a formaváltáshoz kapcsolódik Cégközlöny közzétételi, vagyonmérleg(leltár), beszámoló készítési, továbbá egyéb számviteli kötelezettség?
- a Ptk. - A JOGI SZEMÉLY ÁTALAKULÁSA, EGYESÜLÉSE, SZÉTVÁLÁSA ÉS JOGUTÓD NÉLKÜLI MEGSZŰNÉSE - 3:39§ - 3:48§ rendelkezéseit szükséges alkalmazn...

Kíváncsi Ön is a válaszra?

Válasz megtekintése
Céghírnök kérdés és válasz 2018.12.
Törzsbetét arányától eltérő osztalékfizetéssel kapcsolatban szeretnék kérdést feltenni. A Ptk 3:4§ (2) szerint a tagok az egymás közötti viszonyaik tekintetében a létesítő okiratban rögzített módon térhetnek el a Ptk-ban foglalt rendelkezésektől (az ugyanezen paragrafusban rögzített egyéb feltételek megtartása mellett).
1. Véleményük szerint a hivatkozott szabály lehetővé teszi, hogy a tagok a társasági szerződésben számítási mód szerint határoz...

Kíváncsi Ön is a válaszra?

Válasz megtekintése
Céghírnök kérdés és válasz 2018.11.
A szerződésminta alapján 1993-ban alapított betéti társaság főtevékenysége sem a létesítő okiratban sem a cégjegyzékben nincs megjelölve. A létesítő okirat szerint azonban "a társaság ügyvezetése jogosult a tevékenységi körök módosítására."
Az adott esetben a főtevékenység utólagos cégbejegyzését szerződés módosítással vagy a Ctv. 24. § (4b) bekezdése alapján az adóhatóság útján kell, illetve lehet-e kezdeményezni? ...

Kíváncsi Ön is a válaszra?

Válasz megtekintése

Munkája során rendszeresen alkalmazza a Cégtörvényt, és időnként nem talál választ a szakmai kérdéseire?

Gyakran hívogatja a cégbíróságokat, de sokszor sikertelenül?

Fizessen elő a Céghírnökre, és nem csak a folyóiratot fogja kézhez kapni, hanem ezen az oldalon havonta egy szakmai kérdést fel is tehet a tanácsadóinknak! A kérdésére 48 órán belül választ kap.

Ha alaposan fel akar készülni a hamarosan megszülető új Cégtörvényre, úgy feltétlenül az előfizetőink között a helye!

A ceghirnok.hu weboldalt a Cégbírák és Gazdasági Bírák Országos Egyesülete, valamint a HVG-ORAC Kiadó közösen hozták létre abból a célból, hogy lehetőséget biztosítsanak a Céghírnök előfizetőinek, hogy kérdéseket tehessenek fel cég- és társasági jogi témákban a folyóirat tanácsadóinak.


CÉGHÍRNÖK TALLÓZÓ

Csőke Andrea: Zálogjog és engedményezés a felszámolási eljárásban – esetek a Kúria döntéseiből (Céghírnök, 2016/8., 7-11. o.)

2016. 09. 12.

Két rendkívül érdekes, és feltételezhetően következményeiben jelentős határozatot hozott a közelmúltban a Kúria. Az egyik azzal foglalkozott, hogy a jövőbeni követelésen alapított zálogjoggal biztosított hitelezői igény esetén a felszámolás tartama alatt...

Bővebben

Juhász László: A bíróságok szerepe a magáncsőd-eljárásban II. (Céghírnök, 2016/7., 5-6. o.)

2016. 07. 06.

Ki minősül félnek az eljárásban?
A bírósági adósságrendezési eljárásban félnek minősül az adós, az adóstárs, a hitelező, a családi vagyonfelügyelő, a Családi Csődvédelmi Szolgálat, valamint az adósságrendezési eljárásban kötelezettséget vállaló egyéb kötelezett.

Bővebben

Juhász László: A bíróságok szerepe a magáncsőd-eljárásban I. (Céghírnö, 2016/., 7-9. o.)

2016. 06. 03.

2015. szeptember 1-jén lépett hatályba a természetes személyek adósságrendezési eljárásáról szóló 2015. évi CV. törvény („Are tv.”), amely régi hiányt pótolva megkísérli a természetes személyek eladósodásából adódó helyzeteket kezelni.

Bővebben