Céghírnök.hu

Cégügyekben kérdezne?

Kattintson ide

LEGUTÓBBI KÉRDÉSEK

Céghírnök kérdés és válasz 2018.10.
Egy kft-nek kettő tulajdonosa van. A társasági szerződés az üzletrész átruházást a taggyűlés hozzájárulásához köti és a pénzszolgáltatás ellenében történő átruházáson kívüli átruházást sem engedi meg.
A Ptk. 3:161.§- 172.§-ai rendelkeznek a közös tulajdonú üzletrészről.Ezek szerint közös tulajdonú üzletrész keletkezhet a társaság alapításakor,a működés során ha többen szerzik meg, örökléssel és ha házastárs szerzi meg vagyonjogi perben.
A kérdés ...

Kíváncsi Ön is a válaszra?

Válasz megtekintése
Céghírnök kérdés és válasz 2018.9.
Egy kft. az egyik tagja üzletrészét saját üzletrészként kívánja megvásárolni pénzszolgáltatás ellenében.
A társaság társasági szerződése a Ptk. 3:167.§ (2) bek. rendelkezését tartalmazza, azaz "a pénzszolgáltatás ellenében átruházni kívánt üzletrész megszerzésére a többi tag, a társaság vagy a társaság által kijelölt személy - ebben a sorrendben - az elővásárlási jogra vonatkozó rendelkezések megfelelő alkalmazásával másokat megelőzően jogosult...

Kíváncsi Ön is a válaszra?

Válasz megtekintése
Céghírnök kérdés és válasz 2018.8.
Azzal a kérdéssel fordulok Önökhöz, hogy a Ctv. 114. § (1) bekezdése, vagyis hogy az egyszerűsített végelszámolást a végelszámolás kezdő időpontjától számított százötven napon belül be kell fejezni, az azt jelenti, hogy 150 napon belül a törlési kérelmet is be kell nyújtani, vagy a 150 napos határidő a záró beszámoló fordulónapjára vonatkozik, és a társaság tagjai 150 napon túl is elfogadhatják a záró beszámolót és kapcsolódó dokumentumokat, és ...

Kíváncsi Ön is a válaszra?

Válasz megtekintése

Munkája során rendszeresen alkalmazza a Cégtörvényt, és időnként nem talál választ a szakmai kérdéseire?

Gyakran hívogatja a cégbíróságokat, de sokszor sikertelenül?

Fizessen elő a Céghírnökre, és nem csak a folyóiratot fogja kézhez kapni, hanem ezen az oldalon havonta egy szakmai kérdést fel is tehet a tanácsadóinknak! A kérdésére 48 órán belül választ kap.

Ha alaposan fel akar készülni a hamarosan megszülető új Cégtörvényre, úgy feltétlenül az előfizetőink között a helye!

A ceghirnok.hu weboldalt a Cégbírák és Gazdasági Bírák Országos Egyesülete, valamint a HVG-ORAC Kiadó közösen hozták létre abból a célból, hogy lehetőséget biztosítsanak a Céghírnök előfizetőinek, hogy kérdéseket tehessenek fel cég- és társasági jogi témákban a folyóirat tanácsadóinak.


CÉGHÍRNÖK TALLÓZÓ

Csőke Andrea: Zálogjog és engedményezés a felszámolási eljárásban – esetek a Kúria döntéseiből (Céghírnök, 2016/8., 7-11. o.)

2016. 09. 12.

Két rendkívül érdekes, és feltételezhetően következményeiben jelentős határozatot hozott a közelmúltban a Kúria. Az egyik azzal foglalkozott, hogy a jövőbeni követelésen alapított zálogjoggal biztosított hitelezői igény esetén a felszámolás tartama alatt...

Bővebben

Juhász László: A bíróságok szerepe a magáncsőd-eljárásban II. (Céghírnök, 2016/7., 5-6. o.)

2016. 07. 06.

Ki minősül félnek az eljárásban?
A bírósági adósságrendezési eljárásban félnek minősül az adós, az adóstárs, a hitelező, a családi vagyonfelügyelő, a Családi Csődvédelmi Szolgálat, valamint az adósságrendezési eljárásban kötelezettséget vállaló egyéb kötelezett.

Bővebben

Juhász László: A bíróságok szerepe a magáncsőd-eljárásban I. (Céghírnö, 2016/., 7-9. o.)

2016. 06. 03.

2015. szeptember 1-jén lépett hatályba a természetes személyek adósságrendezési eljárásáról szóló 2015. évi CV. törvény („Are tv.”), amely régi hiányt pótolva megkísérli a természetes személyek eladósodásából adódó helyzeteket kezelni.

Bővebben